آرام بند

آرام بند

آرام‌بند وسیله‌ای است مکانیکی  که به درب و چهارچوب درب متصل می‌شود تا پس از باز شدن درب به بسته شدن آهسته آن کمک کند.

درب اتوماتیک سکشنال

درب سکشنال

دربهای اتوماتیک سکشنال(زیر سقفی)، استاندارد روز اروپا می باشند و به علت مکانیزم خاص و مزایا این سیستم در ایران نیز مورد توجه فراوان قرار گرفته است. درب اتوماتیک سکشنال، مناسب فضاهایی می باشد که از لحاظ ارتفاع و فضای پارکینگ محدود هستند. فضای لازم برای نصب درب سکشنال ۲۵ سانت از ارتفاع می باشد.