پروژه اقای مهندس جوانی بلوار افرقا

پروژه اقای مهندس جوانی بلوار افرقا

پروژه اقای مهندس جوانی بلوار افرقا

پروژه اقای مهندس جوانی بلوار افرقا
عرض دهنه ۳۰۰×۲۸۵مدت انجام پروژه ۵ روز نوع فریم استیل ۳۰۴طلایی نوع شیشه ۱۰میل سوپر کلیر و اپراتور یونیک
پروژه اقای جبلی درب تک لنگه
عرض ۹۰ و طول ۲۳۰
شیشه سفید ده میل سند بلاست شده و اپراتور بارزانته

Call Now

ایلیا درب