نصب درب اتوماتیک با فریم استیل طلایی شیرینی سرای گل گندم

شیرینی سرای گل گندم

نصب درب اتوماتیک با فریم استیل طلایی شیرینی سرای گل گندم

نصب درب اتوماتیک با فریم استیل طلایی شیرینی سرای گل گندم
طراحی وساخت این پروژه درب اتوماتیک با بومی سازی شرکت ایلیا دُرانجام گرفته است مساحت این پروژه ۵ متر مربع ودر مدت زمان ۴ روز صفرتا صد به پایان رسیده و نوع شیشه استفاده شده ۱۰میل سکوریت و نوع اپراتور (سسامو)میباشد

Call Now

ایلیا درب