نصب درب اتوماتیک بانک ملی شعبه قلعه میر رباط کریم
پروژه بانک ملی

بانک ملی ایران

نصب درب اتوماتیک بانک ملی شعبه قلعه میر رباط کریم

نصب درب اتوماتیک بانک ملی شعبه قلعه میر رباط کریم
طراحی وساخت این پروژه درب اتوماتیک با بومی سازی شرکت ایلیا دُرانجام گرفته است مساحت این پروژه ۱۹ متر مربع و در مدت زمان ۵ روز صفرتا صد به پیان رسیده و نوع شیشه استفاده شده شیشه ۱۰میل سوپر کلیر و نوع اپراتور (رکورد)میباشد.

Call Now

ایلیا درب